Actueel

Stadspenning voor Vincent Hildebrandt


beeld: Pieter Baak

Oud HOK-bestuurslid en organist Vincent Hildebrandt ontvangt Haagse Stadspenning

Tijdens het drukbezochte slotconcert in de serie ‘Orgelconcerten bij Kaarslicht’ in de Abdijkerk te Den Haag-Loosduinen door de Parijse organist Olivier Penin, is op zaterdag 30 november gevierd dat Vincent Hildebrandt, hoofdorganist van deze kerk, 50 jaar geleden, op 15 jarige leeftijd tot organist werd benoemd bij de toenmalige Loosduinse Hervormde Gemeente.

Hildebrandt was een van initiatiefnemers van de concerten in de Abdijkerk en medeoprichter en bestuurslid van de Arie Molenkamp Stichting, schrijver van het boekje over de geschiedenis van de Abdijkerk en het Reichner-orgel en jaren lang bestuurslid (secretaris) van het Haags Orgel Kontakt.
Maar naast organist, concertorganisator, auteur en bestuurder, is hij vooral ook actief in de orgelwereld in Parijs, waar hij vele orgels ‘in kaart’ brengt en er (video)opnames van maakt (bijzonder detail: hij mag zich beheerder noemen van een van de twee sleutels van de orgeltribune van de Parijse basiliek Ste Clotilde, naast titularis Olivier Penin, waarmee hij bevriend is).

Voor zijn onvermoeibare inzet voor de Franse orgelcultuur ontving hij in 2016 reeds de Médaille d’Argent van de Parijse Société Académique ‘Arts-Sciences-Lettres’. Voor zijn inzet in Nederland werd hij in 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Na afloop van het voortreffelijke concert door Olivier Penin werd Vincent Hildebrandt kort in het zonnetje gezet door collega organist en voorzitter van de Arie Molenkamp Stichting, Henk Lemckert. Daarna kreeg mevr. Kavita Parbhudayal, wethouder van Den Haag, het woord en benadrukte nog eens de voortreffelijke staat van dienst van Vincent Hildebrandt.
Namens B&W van Den Haag mocht zij hem de Haagse Stadspenning overhandigen als eerbetoon en waardering voor zijn grote inzet over vele jaren voor de stad Den Haag.

In zijn dankwoord benadrukte de jubilaris dat hij zeer vereerd was met deze erkenning en nooit had durven dromen dat hij ooit nog eens dit jubileum zou kunnen vieren. Iets dat toch eigenlijk maar een keer in je leven zal gebeuren. Hij gaf tevens aan dat hij dit nooit had kunnen doen zonder de steun van zijn echtgenote.

HB 1 dec. 2019

Gepubliceerd: maandag 2 december 2019