Actueel

Haags Orgel Kontakt bestaat 50 jaar


De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) werd op 18 maart 1973 op initiatief van de gemeente Den Haag opgericht als samenwerkingsverband van enkele orgelconcert-aanbieders in de Haagse binnenstad. Met als doel ‘Het bevorderen van de orgelcultuur’  door middel van het geven van orgelconcerten in gecoördineerd verband.
Daarbij zou ook de publiciteit gecoördineerd worden en gezamenlijk gemeentelijke subsidie worden aangevraagd.

In de afgelopen 50 jaar hebben de concertaanbieders binnen het HOK samengewerkt als gelijkwaardige participanten onder leiding van een bestuur, dat de bestuurlijke en coördinerende taken van het samenwerkingsverband op zich nam.

Het Haags Orgel Kontakt viert dit jaar dus haar ‘Gouden Jubileum’.

Veel is er veranderd in de samenleving en de cultuurbeleving, alsook in de middelen en de werkwijze van het HOK, maar het doel is het zelfde gebleven: ‘Het bevorderen van de orgelcultuur’ (art 2 HOK-Statuten).

Op 30 september 2023 wil het HOK bij het 50-jarig jubileum stilstaan door het organiseren van een jubileumconcert door de HOK-participanten op twee ‘HOK-locaties’: de Lutherse Kerk en Grote Kerk.

- Van 15:00 uur tot 15:45 uur is het 1e concert in Lutherse Kerk, alwaar het beroemde Bätz-orgel zal worden bespeeld door Sander van den Houten, Geerten van de Wetering en Bert den Hertog;

 

- Daarna kan men wandelen naar de Grote Kerk (15:45 – 16:15 uur)

- Van 16:15 uur tot 17:00 uur is het 2e concert in Grote Kerk, alwaar het grote Metzler-orgel zal worden bespeeld door Jos van der Kooy, Susanna Veerman, Wim Does en Ben van Oosten;

 

 

- Vanaf 17:00 uur zal er een drankje worden geschonken in de Grote Kerk en is er gelegenheid om de concertgevers te ontmoeten en het HOK-bestuur te feliciteren.

Het programma van de te spelen werken zal z.s.m. worden bekendgemaakt.

Toegang voor beide concerten (inkl. drankje) is € 15,-

 

Resumé:

Gepubliceerd: maandag 24 juli 2023


Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.