Gotische zaal RvS, Paleisstraat/Noordeinde (HOK) Lunchpauzeconcert

Lunchpauzeconcert

Datum woensdag 8 februari 2023
Aanvangstijd 12:45
Locatie Gotische zaal RvS, Paleisstraat/Noordeinde (HOK)
Uitvoerenden

DORETTHE JANSSENS, fluit

JOS VAN DER KOOY, piano en orgel

Programma

Gabriel Fauré (1845-1924)

Morceau de Concours pour flûte et piano

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Adagio in C-dur KV 356 (617a)
Leipziger Gigue in G-dur KV 574
(orgel)

Benhard van den Sigtenhorst Meyer (1888-1953)

Drie landelijke miniaturen voor fluit solo, opus 24

1. Moderato, 2. Andante, 3. Allegretto pastorale 

Jos van der Kooy (1951)
Improvisatie op piano 

Hendrik Andriessen (1892-1981)
Kleine suite voor fluit en piano

1. Andante, 2. Andante rubato - Allegretto - Andante rubato, 3. Allegro

 

Meer informatie over de uitvoerenden

Doretthe Janssens heeft moderne fluit gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium, waar ze tegenwoordig hoofdvakdocent historische fluiten is. Ze heeft een bloeiende lespraktijk aan huis, met amateur fluitisten van alle leeftijden en uit het hele land. Doretthe heeft een methode voor de traverso geschreven, die in het Nederlands, Engels en Duits is verschenen. Daarnaast speelt ze regelmatig in diverse Europese orkesten en ensembles, en ze is een vast lid van het barokorkest van de Nederlandse Bachvereniging. Sinds kort is ze bovendien in deeltijd werkzaam als coördinator in een hospice.

 

Jos van der Kooy is meer dan een halve eeuw actief in het Nederlandse en internationale muziekleven. De omvang en veelzijdigheid van zijn repertoire is legendarisch.
Zijn manier van spelen staat bekend als gedreven, dynamisch en emotioneel.
Jos studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam waar Piet Kee de basis legde voor zijn lange carrière. Tussen 1977 en 1981 won hij prestigieuze nationale en internationale improvisatieprijzen bij concoursen in Bolsward, Haarlem en St. Albans (UK). In 1981 voltooide hij zijn studie met het behalen van de Prix d’ Excellence voor orgel en improvisatie. Aanvullende lessen kreeg hij van onder anderen Hans Haselböck, Cor Kee, Ewald Kooiman, Daniel Roth en Charles de Wolff.
Sinds 1 januari 2020 is Jos cantor en organist van de Remonstrantse Arminiuskerk in het centrum van Rotterdam. Hij bespeelt daar het monumentale Steenkuyl orgel uit 1898. 

In de jaren 1981 tot 2019 was Jos cantor en organist van de Westerkerk in Amsterdam. Van alle organisten die in de loop van ruim drie eeuwen aan de Wester verbonden waren is hij het langst in functie geweest. Van 1990 tot 2017 was hij stadsorganist van Haarlem. Hij bespeelde daar het wereldberoemde Müller orgel in de Grote-of Sint Bavokerk en het Cavaillé-Coll orgel in de Philharmonie. Voor zijn werk in Haarlem ontving hij de Zilveren Legpenning van de Vereniging Haerlem (2015) en de Zilveren Stadspenning van de Gemeente Haarlem (2017).Sinds 2007 is hij organist van de Raad van State te ’s-Gravenhage.
Jos van der Kooy is hoofdvakdocent voor orgel, improvisatie en practicum musicae aan het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage en aan de Universiteit Leiden.
Tweemaal, in 1989 en in 2000, werd hij onderscheiden door de Société Académique Arts, Sciences, Lettres te Parijs wegens zijn verdiensten voor Franse muziek. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.