organist Ed van Aken

Ed van Aken (1953) begon reeds op jonge leeftijd met pianolessen. Op 16-jarige leeftijd begeleidde hij de jongerenkoren van de parochies H. Pius X en Antonius & Lodewijk te Den Haag. Al snel werd hij in laatstgenoemde parochie gevraagd voor het kinderkoor en het koor voor de Nederlandstalige liturgie.

In latere jaren heeft hij de diploma's behaald voor Kerkmusicus III, zowel voor orgel als voor koordirectie
Sinds 2005 is hij fulltime werkzaam als kerkmusicus.

In 2007 volgde hij de Kurt Thomas Cursus ( voor koordirectie) en de Summer Course for Organists in Londen aan de St.-Giles International Organschool / Royal School of Church Music.

Momenteel is hij organist van de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker (vanaf 1979). Sedert 2005 is hij ook werkzaam in de Maria Magdalenakerk te Maasland, de Emmauskerk en de Elandstraatkerk te Den Haag.
Als titulair-organist van de Onze lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Den Haag (Elandstraatkerk) en voorzitter van de Stichting Orgel Elandstraatkerk was hij projectleider van de restauratie van het rijks-monumentale Franssen-orgel.

Van 2002-2010 was hij bestuurslid van de Diocesane Sint-Gregorius Vereniging in het bisdom Rotterdam.
Ed van Aken is ook actief als publicist. Hij houdt zich bezig met onderzoek op kerk- en orgel-historisch terrein en schrijft artikelen in diverse tijdschriften en brochures. In 1999 verscheen van zijn hand de publicatie "100 jaar Adema orgel in de H. Joannes de Dooperkerk te Pijnacker". Naar aanleiding van de in 2011 afgeronde restauratie van het Franssen-orgel door de fa Adema, publiceerde hij een lijvige uitgave (120 pag. met veel foto's) over de orgelmakers Franssen en hen werk. Met name m.b.t. het orgel in de Elandstraatkerk: ‘Limburgse orgelcultuur in de Hofstad'


Ondanks dat Ed van Aken actief is als kerkmusicus in de Elandstraatkerk en bestuurslid van HOK-participant Stichting Orgel Elandstraat, is hij niet actief als (concert)organist bij de orgelconcerten in de Elandstraatkerk.
Hiervoor is Bert den Hertog aangewezen, die als concertorganist in de Elandstraatkerk is aangesteld.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.