Impressie HOK kinderproject 2010

2e Kinderproject 2010

Excursie Kloosterkerk 2010

Na het succes in 2009 mag ook de tweede excursie, in het kader van het Educatief kinderproject van het Haags Orgel Kontakt (HOK), als geslaagd worden gezien.

Ca 60 kinderen van de groepen 6a en 6b van de OBB 'de Zonnebloem' uit de Hyacintweg in Den Haag waren op 25 mei onder leiding van 'muziekjuf' Marian van Dijck en hun eigen leerkrachten, met het openbaar vervoer al vroeg naar de Kloosterkerk aan het Haagse Lange Voorhout getogen.

Om 10 uur stond de eerste groep (6a) van 30 kinderen al voor de deur van de kerk. Die gelukkig een kiertje open stond, net als in het verhaal dat ze in enkele lessen de dagen ervoor in de klas met elkaar hadden doorgenomen. En net als in het verhaal 'speelde het orgel' al. Maar ze wisten nu dat de organist eigenlijk speelde. Dat hadden ze in de lessen geleerd. En nog veel meer.
En vanmorgen zouden ze het echt beleven! Ze zouden naar boven, naar het orgel mogen.

Maar eerst moesten ze nog wat geduld hebben.
Beneden in de kerk, onder het grote orgel, vertelde 'meneer Jos' (van der Kooy) nog iets over de kerk en het ontstaan van het orgel. Belangstelling was er wel, want er gingen veel vingers omhoog. Maar gelukkig wist meneer Jos overal antwoord op.

Toen was het eindelijk zover, het eerste groepje van ong. 15 kinderen mocht naar boven. De rest ging met meneer Henk naar de Apostelkapel, waar ze een tafel met orgelpijpen konden bekijken en even mochten aanblazen. Meneer Henk vertelde er ook nog iets over.

Toen weer terug naar onder het orgel, waar ze mooi op tijd waren om het orgelspel van juf Marian te kunnen beluisteren. Daarna liet meneer Jos nog even een stuk van de oude meneer Bach horen (Tocata in d-moll BWV 565) en dat klonk best wel indrukwekkend.

Dat vond de groep die boven bij het orgel geweest was ook en je kon toen ook goed zien dat meneer Jos met handen en voeten speelde en hoeveel registerknoppen hij wel niet uit trok. Maar boven bij het orgel klonk het toch heel anders dan beneden in de kerk!
Meneer Jos had ze ook nog uitgelegd hoe het orgel werkte en ze het verschil laten zien en horen van de verschillende stemmen in het orgel. Hoe laag de grootste pijp van het orgel klonk en hoe hoog de kleinste pijp.

En voor ze het wisten was het alweer voorbij en kwam de tweede groep (6b) de kerk binnen. Blijkbaar vonden ze het allemaal erg gaaf, want meneer Jos en ook meneer Henk kregen een hartelijk applaus.

Voor de eerste groep was er na afloop nog een pakje sap, en al gauw waren ze weer op weg naar de tram en naar school.

Voor de tweede groep begon het weer van voren af aan. En ook zij beleefden zelf wat ze in het verhaal op school hadden gelezen. Bijna dan, want zoals iedereen weet is een verhaal nooit helemaal de werkelijkheid.

Maar 'Cool' vonden ze het wel. Je bent tenslotte niet zo vaak in zo'n oude kerk en zeker niet op zo'n groot orgel dat bespeeld en uitgelegd wordt door een echte organist.

Het bestuur van het HOK is blij dat ook dit project goed bevallen is. De medewerking van 'meneer' Jos van der Kooy en de samenwerking met het 'Koorenhuis' heeft ook dit jaar iets moois opgeleverd.

Dit alles had echter niet plaats kunnen vinden zonder de fin. steun van de Gemeente den Haag, Stichting Boschuysen en de Debmann Foundation.
Een subsidie van het Lydia Vroegindeweijfonds (onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds) wordt later in het jaar verwacht.

Henk Barnhard, secr.HOK

 

Open voor een foto-impressie op pdf deze LINK

Terug naar de pagina Educatieve projecten

 

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.