Impressie HOK kinderproject 2011

3e Kinderproject 2011

Kinderproject 2011 HOK, geslaagd.

De succesvolle educatieve projecten in 2009 en 2010, die het Haags Orgel Kontakt (HOK) voor kinderen organiseerde, hebben ook in 2011 een vervolg gekregen.
Dit keer in samenwerking met het Koorenhuis, Centrum voor Kunst en Cultuur in Den Haag, die het HOK introduceerden bij de scholen. Participatie in het Koorenhuis-project 'Leve(n)de Muziek' kon echter (nog) niet plaatsvinden omdat dit project op de valreep moest worden afgebroken als gevolg van een subsidiestop. Het HOK project kon gelukkig wel door gaan.

Kinderen en orgel, op het eerste gezicht geen voor de hand liggende combinatie.
Toch heeft het Haags Orgel Kontakt (HOK) het gewaagd om een lespakket te ontwikkelen waarin op een voor kinderen begrijpelijke en aantrekkelijke wijze, iets verteld wordt over dat grote instrument dat in bijna iedere kerk, en op nog veel meer plaatsen, te vinden is.

Het lespakket is bedoeld voor groep 6 (10 jarigen) van de basisschool en kan in de klas door de eigen juf of meester worden behandeld.

Het lespakket bestaat uit de volgende onderdelen: het lesboekje "Muziek uit een gebouw" -het orgel-, werk- en antwoordbladen bij ieder hoofdstuk, waarmee de kinderen aan de slag kunnen, een "Toelichting bij de les" voor de leerkracht, een korte 'gastles' in de klas door een 'orgelkundige' van het HOK, om alvast kennis te maken en contact te leggen met de leerkracht en een excursie naar de Kloosterkerk, waar een organist het orgel zal laten horen en zien en waar ook een expositie + les gegeven wordt.

In het lesboekje wordt het verhaal verteld van drie Haagse jongens die in de historische Haagse Kloosterkerk verzeild raken en daar organist 'meneer Jos' ontmoeten die hen verteld over het ontstaan van het orgel en hoe het werkt, maar ook laat horen hoe het klinkt.
Nu kun je dat laatste natuurlijk niet met alleen maar een lesboekje laten zien. Dat moet je horen!

Daarom is er aansluitend aan de lessen een excursie naar de Kloosterkerk. Daar ervaren de kinderen zelf wat dat hoofdpersonen in het verhaal ook meemaakten, en daar ontmoeten ze ook 'meneer Jos' (van der Kooy) uit het verhaal, die dus echt bestaat!
Ze mogen in groepjes met meneer Jos naar de speeltafel van het orgel. En natuurlijk wordt er dan gespeeld. Ieder die het kan en wil mag het zelf ook even proberen.

Omdat niet alle kinderen tegelijk naar het orgel kunnen is er in de crypte van de kerk ook wat te doen: Daar is een tafel met allemaal orgelspulletjes -ze mogen zelf eens op zo'n orgelpijp blazen- en er is een klein model van een echt pijporgeltje, dat het nog doet ook, en waarmee je precies kunt zien hoe het werkt! (met dank aan orgelbouwer Flentrop). Daar is ook een deskundig iemand van het HOK die de kinderen het nodige verteld en laat zien.

Hoe waren de reacties van de kinderen van vorige jaren?
Woorden als 'vet gaaf' en 'onwijs' hoor je niet zo vaak bij orgelmanifestaties. Maar toen klonken ze wel!
En ze hadden in de les op school ook opgelet!
Zo werd 'meneer Jos' op de vingers getikt omdat hij vergeten was 'het deurtje van het orgel open te doen', iets wat wel in het lesverhaal stond!
Ook er was een (Turks/Nederlandse) jongen die zelf een orgeltje van LEGO had gemaakt en meegenomen bij de excursie! Wij mochten het houden!

Jos v.d. Kooy schrijft over zijn belevenissen in de Kloosterkerk in het kerkblad van de Amsterdamse Westerkerk: "Een jongen vroeg wat ik speel bij begrafenissen. Ik liet hem en zijn klasgenoten het Adagio BWV 564 van Bach horen. "Ophouden, meneer, ik moet huilen, het is tè mooi en tè verdrietig". - Bach niets voor kinderen?
De tienjarige jongen was net zoals zijn klasgenoten van wat je noemt 'allochtone afkomst'.

In samenwerking met het Koorenhuis zijn een aantal Haagse scholen geselecteerd met uiteenlopende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden, waarvan 6 groepen, zo'n 170 kinderen uit groep 6, zullen meedoen.
De scholen die in 2011 mee deden waren: Openb. basisschool 'de Baanbreker', Openb. basisschool 'Houtrust', RK. basisschool 'Krullevaar' (16 april: 2 groepen) en Chr. basisschool 'O.G. Heldring'.

 

Open voor een foto-impressie op pdf deze LINK

Terug naar de pagina Educatieve projecten

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.