Impressie HOK kinderproject 2013

5e Kinderproject 2013

Educatief Kinderproject HOK ook in 2013 weer een succes

Kinderen en het Kerkorgel, geen voor de hand liggende combinatie. Maar het kan wel en het is zeker niet saai! Dat hebben de eerdere projecten vanaf 2009 al aangetoond. Ook het project in 2013 (het jaar waarop het HOK 40 jaar bestaat) bleek een succes te zijn.

In de klas
Het begint steeds in de klas, waar de juf of meester van groep 6 verteld dat de volgende les over ‘het orgel' zal gaan. Verwonderde blikken alom. Maar dat wordt anders als ze het boekje ‘Muziek uit een gebouw' -het orgel- gaan behandelen en de opgaven bij de les gaan invullen.
Eigenlijk is het best interessant en leuk.
En dat wordt het helemaal als je met de hele klas met de juf of meester op een van de drie maandagochtenden mee mag naar de Kloosterkerk, dat oude gebouw aan het Lange Voorhout. Net als de Ahmed, Yamal en Maarten uit het verhaal in het lesboekje.

In de Kloosterkerk
En net als bij die drie jongens is het reuze spannend als je daar organist ‘meneer Jos' (die dus echt bestaat!) ontmoet! En, ja, net als in het lesverhaal verteld meneer Jos bij het orgel veel over hoe het orgel werkt en wat het allemaal kan. En natuurlijk laat hij het orgel ook horen. Even zelf proberen mag ook "Er gaat geen kind hier vandaan zonder zelf even gespeeld te hebben" zegt meneer Jos altijd.

Natuurlijk is de hele klas te groot om allemaal te gelijk bij het orgel te staan. Daarom wordt de groep gesplitst in twee kleine groepjes. Een groepje gaat met meneer Jos naar het orgel, de andere groep gaat met ‘meester Henk' naar de crypte van de kerk. Daar liggen allemaal orgelpijpen waar meester Henk over verteld en waar je zelf ook op mag blazen... Er staat ook een klein orgeltje, waarmee je kunt zien hoe alles werkt met al die latjes en klepjes, balgjes en echte orgelpijpjes. Daar mag ook iedereen even op spelen. Ook in 2013 heeft orgelbouwer Flentrop uit Zaandam weer een hoop orgelpijpen en natuurlijk het ‘demo-orgeltje' toegezegd.

Wie deden er mee
In 2013 deden er weer vier scholen mee:
de Krullevaar uit de Tinaarlostraat, de Houtrustschool van het Nachtegaalplein, de Baanbreker uit de Elboogstraat en de Heldringschool die tijdelijk aan het Willem Beukelszoonplein is gevestigd. Dat zijn bij elkaar 6 lesgroepen met wel zo'n 166 kinderen uit groep 6. Met hun juffen, meesters en begeleiders natuurlijk.

Extra gastles
Ook zijn we voor een uitgebreide gastles (compleet met het demo-orgeltje en heel veel orgelpijpen) gegeven voor 3 lesgroepen van de basisschool de Akker (de school van het ‘pilot-project') Helaas kon deze school niet deelnemen aan de excursies in de Kloosterkerk. Maar wel aan de Knutselwedstrijd i.v.m. het HOK-jubileum.

Knutselwedstrijd
Heel bijzonder is dat er nu ook een knutselwedstrijd aan het project verbonden is: "Wie maakt het mooiste orgel". Alle klassen van de deelnemende scholen mogen mee doen.
De werkstukken worden getoond op de jubileummiddag van het HOK op 13 april in de Nieuwe Kerk aan het Spui. Van 15.00 uur tot 15.30 uur zijn alle kinderen en hun juffen en meesters en natuurlijk ook hun ouders welkom in de Nieuwe Kerk. Uiteraard is er dan een aangepast programma, waarin ook meneer Jos (van der Kooy) op het orgel zal spelen en de werkstukken zal jureren. Het mooiste werkstuk krijgt de hoofdprijs. Maar wat dat is, is nog een verrassing...*

* Wat deze hoofdprijs was bleek in 2014 toen de winnende klas tijdens een sportdag een draaiorgel op bezoek kreeg. Dat bleek een groot feest waar de hele school van genoten heeft.

Wie betaald dat
Zo'n project kost natuurlijk wel geld. Die lesboekjes komen er niet vanzelf en ook de kerk kost geld. Maar gelukkig hoeven de kinderen en ook de school dat niet te betalen! Het Haags Orgel Kontakt (HOK) heeft daarvoor de hulp ingeroepen van de Gemeente Den Haag en een aantal particuliere stichtingen: het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Boschuysen en de Debman Fundation. Zij dragen allemaal een steentje bij. Bijdragen die onontbeerlijk zijn voor het welslagen van het project.
Ook de hulp en samenwerking die ontvangen mocht worden van het Koorenhuis, die het HOK project integreerden in hun project ‘Leve(n)de muziek' was onontbeerlijk en prettig te ervaren.

Het was fijn te ervaren dat de kinderen, juffen en meesters in 2013 net zo veel plezier hebben als de voorgaande jaren. Ook dit project is dus weer geslaagd.
Het HOK-educatieteam had er in ieder geval zin ook heel veel zin in.

 

 

Open voor een foto-impressie op pdf deze LINK

Terug naar de pagina Educatieve projecten

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.