Kinderproject-2018

10e kinderproject 2018

Terugblik op het Kinderproject 2018 Haags Orgel Kontakt

Kinderen en pijporgel. Een niet zo voor de hand liggende combinatie.

Toch werkt de formule van het Haags Orgel Kontakt (HOK) om basisschoolleerlingen in contact te brengen met het kerkorgel al 10 jaar naar grote tevredenheid. Niet alleen van de orgelliefhebbers van het HOK, maar ook die van de leerkrachten en vooral naar tevredenheid van de leerlingen. Die ook in 2018 blijk gaven van veel enthousiasme en interesse.

In 2018 deden 5 scholen mee aan het ‘Educatieve (orgel)project voor de basisschool'. Totaal met 8 lesgroepen. Zo'n 155 kinderen kwamen dus in aanraking met het ‘Grootste, Mooiste en Meest ingewikkelde muziekinstrument dat bestaat': het Pijporgel.

Voor dit lustrumjaar was een geheel vernieuwd lesboekje gemaakt. Het lesverhaal ‘Muziek ut een gebouw' -het orgel- is nu in een handzaam formaat van 21 x 21 cm in de opmaak van een stripverhaal uitgegeven. Met op iedere pagina een aantal afbeeldingen (foto's en/of cartoons) waaronder de lesstof. De bij de les behorende werkbladen (met meerkeuzevragen) zijn niet meer losbladig, maar na ieder hoofdstuk opgenomen in het boekje. De antwoorden staan achter in het boekje (met een verbod om te spieken!).

Het lesboekje wordt door de muziekleerkracht of eigen juf of meester eerst in een paar lessen behandeld in de klas. (voor de leerkracht is er een ‘Toelichting op de les') In die periode komt ook het ‘HOK Educatieteam' langs voor een spannende Gastles (met behulp van een PowerPointpresentatie) van ong. 30 - 45 min.

Na dit alles komt de ‘Grote Dag' en gaat de klas naar de Kloosterkerk, waar ze eigenlijk meemaken wat de hoofdpersonen in het lesverhaal, Yamal, Maarten en Ahmed, ook hebben meegemaakt. In de Kloosterkerk is organist ‘meneer Jos' (die dus echt bestaat!) en ook Juf Jannie en Meester Henk van het Educatieteam aanwezig. In 2018 aangevuld met ‘Meester Ed' die het team komt versterken.

Nadat de groep eerst de grote ruimte van de kerk heeft bekeken en ‘ervaren' (door, onder directie van ‘meneer Jos' zo hard mogelijk te gillen en daarna te luisteren naar de akoestiek) wordt de groep in tweeën gesplitst. Een groepje gaat met meneer Jos naar het orgel. Het andere groepje met meester Henk naar de crypte.

Bij het orgel kunnen ze zien en beleven wat er allemaal bij de klavieren van zo'n groot orgel gebeurd. Meneer Jos laat het horen en zien en ze mogen het zelf ook even proberen! (‘kunnen jullie later, als je hier langs de kerk loopt, zeggen: "Kijk dat is de Kloosterkerk, daar heb ik nog op het orgel gespeeld", zou men dat geloven, denk je?')

Het andere groepje is met Juf Jannie naar beneden gegaan, de trap af naar de Crypte. Daar is Meester Henk met een echt werkend ‘demo-orgeltje', waarbij je goed kunt zien hoe alles werkt.
Daar verteld hij hoe het komt, dat als je op een toets drukt er geluid uit de orgelpijpen komt. Er zijn ook heel veel verschillende orgelpijpen, waar natuurlijk ook op geblazen mag worden, en er wordt uitgelegd hoe die gemaakt worden (allemaal handwerk hoor!)

Na een ong. 20 min. Wordt er gewisseld van groepje, zodat iedereen het zelfde mee maakt. Daarna is er nog wat tijd voor vragen en geeft meneer Jos nog een ‘miniconcertje', zodat je ook in de kerkzaal het orgel nog kunt horen (daar klinkt het toch het mooiste) De trompetten komen aan de beurt bij het ‘Wilhelmus', maar ook dat bekende stuk van ‘de oude meneer Bach' (BWV 565) waarbij alle stemmen van het orgel (‘Registers' heten die) te horen zijn. Dat is zeker een applaus waard!

Helaas is het na een uur weer voorbij. Er staat misschien wel een nieuwe groep te wachten... De kinderen nemen afscheid en gaan met de tram of de bus, of zelfs lopend, weer naar hun school.
De reacties zijn altijd, ook in 2018, weer vol goede moed. Er is nog volop belangstelling voor cultuur en sprekend erfgoed. Als daar maar aan gewerkt wordt.

In 2018 deden aan het project mee de Basisschool Cosmicus (met een groep), de Eerste Nederlandse Buitenschool (met 2 groepjes), ICK Bamboe (met 2 groepen), de Koningin Beatrixschool (met 2 groepen) en de Oranje Nassauschool (met een groep). Alles bij elkaar weer zo'n 155 kinderen.

Omdat het project in 2018 voor het 10 jaar is gehouden, waren bij de laatste excursie ook de subsidiegevers en de Haagse wethouder Cultuur, Joris Wijsmuller, uitgenodigd. En werd de klas getrakteerd op wat lekkers.

Groot was de verrassing dat de wethouder niet alleen met enkele mensen van het Stadhuis was gekomen maar ook met een mooie blijk van waardering voor ‘meester Henk' (en zijn vrouw Jannie). Voor hem was er de Haagse Stadspenning als blijk voor waardering voor vele jaren inzet als vrijwilliger. Ook in het HOK en voor het kinderproject, waarvan hij de initiator is en auteur van het lesmateriaal. Extra feest dus, waarvan heel veel foto's zijn gemaakt.

Dank is er voor de enthousiaste inzet van al die leerkrachten, die toch maar al dat lesmateriaal moesten behandelen in de klas. Voor de fa Flentrop Orgelbouw, die zoals alle voorgaande jaren bereid was kosteloos orgelpijpen en het ‘demo-orgeltje' af te staan. Natuurlijk ook veel dank voor de gastvrijheid en het vertrouwen van de Kloosterkerk en koster Dick van Woerkom.
Dank voor Coen Wolfgram van het Koorenhuis (tegenwoordig 'KOO') voor de contacten die hij legde met de scholen en de fijne samenwerking jaar in, jaar uit.

Het project kon niet gerealiseerd worden zonder fin. steun van de Gemeente Den Haag, de Stichting Boschuysen, de Debman Foundation en Fonds 1818.

Fijn is dat het educatieteam versterk kon worden met 'meester Ed' van Aken. bij de volgende projecten zal hij zeker actief zijn bij de gastlessen en de excursies.

Er zijn ook heel veel foto's gemaakt (door Jannie Barnhard, Pieter Baak en Sientjo Doornbos) En selectie als PDF vindt u HIER.

Op de foto-pagina kinderproject 2018 komer er meer.

HB/27-03-2018

 

Bekijk een foto-impressie van dit project via deze LINK

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.