Antonius Abt Kerk

Andere locaties

    

Algemene informatie

Adres: Scheveningseweg 235
Bouwjaar: 1926-1927
Architect: Joseph en Pierre Kuypers
Beheer/gebruik: RK Parochie H. Antonius Abt, onderdeel van ‘Maria Sterre der Zee’.
Orgel: Fa Jos Vermeulen, Alkmaar – 1927  - 41/III/P
Titulair organist: Patrick Hopper
HOK-locatie: nee 

 

Kerk

De RK Antonius Abtkerk werd in 1926-1927 gebouwd naar en ontwerp van Joseph en Pierre Kuypers (kleinzonen van de ‘grote Pierre Kuypers, architect van het Rijksmuseum en vele RK kerken). Opzet was dat deze RK kerk niet de veel ‘uit de toon’ zou vallen in (toen) overwegend Protestantse Scheveningen. De kerk is vormgegeven als basiliek in een vrij zakelijke expressionistische stijl die niet direct kenmerkend is voor Katholieken godshuizen. De kerk is opgetrokken uit roodbruine baksteen en heeft een fors zadeldak. Opvallend zijn de zware muurdammen die als steunberen vanuit de dakrand schuin ‘afdalen’ voorbij de zijbeuken tot het maaiveld.

De forse strakke vierkante toren met opvallende lichtgekleurde klokkenhuis met tentdak is gebouwd tegen de zuidwestgeven links naast het vierkante ingangsportaal dat beduidend lager is dan de kerk en eveneens gedekt met een zadeldak. In de gevel van het toegangsportaal is boven de toegangsdeur een bescheiden roosvenster aangebracht voorzien van gebrandschilderd glas.
De pastorie is tegen de kerk aangebouwd.

Het interieur van de kerk is vooral het werk van bouwmeester van der Ven en wordt gekenmerkt door veel Art Deco elementen, maar vooral door het grote kleurrijke mozaïek in de abscis achter het Hoogaltaar. Het mozaïek is ontworpen door Antoon Molkenboer en gemaakt door atelier Mauméjean Frères uit Parijs en verbeeld het ‘Wonder van Scheveningen’ waarbij de grote choleraepidemie van 1848 in Scheveningen wordt herdacht. Het mozaïek is 17 m hoog en 12 m breed en is met zijn ruim 2 miljoen steentjes het grootste in Nederland (zelfs het grootste ten noorden van Parijs) 

De kerk heeft een lichte uitstraling mede doordat de wanden en het tonvormige gewelf wit zijn gepleisterd. Het gewelf wordt gevormd door doorlopende traveeën met gehoekte vlakken. De zijbeuken zijn van het schip gescheden door gemetselde kolommen met rondbogen.

 

Orgel

Het orgel van de Antonius Abtkerk werd in 1927 gebouwd door Fa Jos Vermeulen uit Alkmaar als pneumatisch instrument met 39 stemmen uit 3 kalvieren en pedaal. In de loop van jaren werd er door verschillende orgelbouwers aan het instrument gewerkt en gewijzigd. In 2002 werd de tractuur van het orgel geëlektrificeerd door Fa Pels & van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch waarbij ook enkele wijzigingen in de dispositie werden hersteld, het orgel opnieuw werd geïntoneerd en voorzien van een Setzer-instalatie die snelle registerwisselingen mogelijk maakt. 

Het orgel is gesitueerd boven de entree in een nis in het ingangsportaal. Het roosvenster is in de opbouw van het orgel vrijgelaten. De losse speeltafel staat voor het orgelfront.

 

Concerten

Organist Patrick Hopper verzorgt als regel in de zomermaanden wekelijks op donderdag een lunchpauzeconcert op het orgel van de Antonius Abt Kerk.

 

Bereikbaarheid

De kerk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tram 1 heeft een halte voor de deur, bus 21 en 22 hebben haltes in de buurt

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief