Orgels in Den Haag

Andere locaties

Cultureel- en Klinkend Erfgoed in Den Haag

In Den Haag zijn gelukkig nog veel kerken met Cultuur-historische dan wel Geschiedkundige waarde.
In vrijwel al die kerken is een pijporgel aanwezig dat eveneens onder het Cultuur-historisch en Klinkend Erfgoed mag worden gerekend. Gelukkig worden deze instrumenten regelmatig bespeeld ook tijdens concerten.

De organisatie van deze concerten is als regel in handen van een stichting of orgel- of concertcommissie waarin ook de titulair organist een rol speelt.

In het Samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt (HOK) zijn sinds 1973 een aantal van deze (orgel)concertorganisaties verenigd. In de locaties (kerken) van waaruit deze HOK-participanten actief zijn worden regelmatig orgelconcerten georganiseerd waarvan melding wordt gemaakt op de website van het HOK. En zijn echter ook vele orgel-locaties van Cultuur-historische waarde die niet participeren in het HOK. Ook daarover wil deze website informeren.

Bijgaande lijst geeft in alfabetische volgorde een overzicht van al deze locaties.
De lijst pretendeert niet volledig te zijn en kan op ieder moment worden aangevuld. Ook is het mogelijk dat er fouten zijn geslopen in deze informatie. Het HOK stelt er prijs op wanneer er op deze fouten wordt gewezen. Dit kan door een e-mail te sturen naar het HOK: info@haagsorgelkontakt.nl

Hoe dit overzicht te gebruiken:

Bij het aanklikken van de Locatie opent u een LINK naar een korte introductie van de kerk of locatie. De LINK ‘Geschiedenis en Orgel’ opent een pagina met uitgebreidere informatie over de geschiedenis van kerk en meer informatie over het orgel en de dispositie in die locatie. Via beide LINK’s zijn ook informatiepagina’s te openen over o.a. de titulair organist.

 

Meer informatie over orgels (o.a. in Den Haag) is te vinden op:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief