kerken en concerten buiten het HOK

Ook in kerken die niet in het Haags Orgel Kontakt (HOK) participeren worden artistiek hoogstaande orgelconcerten georganiseerd. Deze vallen echter buiten de verantwoordelijkheid en coördinatiemogelijkheid van het HOK.
Uitzonderingen daarop zijn concerten die als 'Themaconcerten' door het HOK (bestuur) georganiseerd worden.
Deze vinden als regel een tot twee maal per jaar plaats.

Themaconcerten werden reeds gehouden in:

Andere belangwekkende kerken in Den Haag, waar regelmatig (orgel)concerten worden gegeven, zijn o.a. (deze lijst is in willekeurige volgorde en zeker niet compleet!):

Omdat deze concerten in deze kerken buiten verantwoordelijkheid van het HOK vallen worden ze niet opgenomen in de concertagenda van het HOK.
Via deze LINK is nadere informatie te krijgen.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief