Actueel

Nieuwe voorzitter HOKbeeld: Ed van Aken 


In de bestuursvergadering van 11 november 2019 werd de HOK-voorzittershamer symbolisch overhandigd aan de nieuwe voorzitter van het Haags Orgel Kontakt (HOK),
Jos van der Kooy, o.a. organist van de Gotische zaal van de Raad van State, een van de participanten van het samenwerkingsverband van het HOK, en actief (als de organist ‘meneer Jos’) bij het ‘Educatieve orgelproject voor de basisschool’ dat het HOK al vele jaren organiseert.

Jos van der Kooy volgt daarmee Hero de Boer op als voorzitter van het HOK, die reeds meerder jaren die positie beklede, maar zich genoodzaakt zag deze functie om fysieke reden neer teleggen. Hij zal zich binnen het bestuur met andere taken bezig gaan houden.

In het participantenoverleg van 13 november, waar de benoeming van Jos van der Kooy bekrachtigd werd, gaf hij aan zich met name in te zetten om het HOK voortvarend te leiden naar het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, waarvan de plannen al klaar liggen. De uitbreiding van het aantal participanten, de ambitie tot samenwerking binnen de Haagse orgelcultuur en de organisatorische veranderingen die dat mogelijk met zich mee brengt, is een uitdaging die hij graag aan gaat.

Andere mutaties in het HOK-bestuur zijn: het toetreden tot het bestuur van Ed van Aken, die een aantal werkzaamheden zal overnemen van het HOK-secretariaat, nu nog bemenst door Jannie en Henk Barnhard. Jannie heeft te kennen gegeven geheel te willen stoppen met het bestuurswerk. Henk zal de overdacht van het secretariaat nog regelen en de HOK-website (voorlopig) blijven beheren. Beiden blijven nog wel actief in het Educatieteam van het HOK.

Gepubliceerd: woensdag 20 november 2019