HOK-Educatie

HOK-Educatie

In de visie van het Haags Orgel Kontakt (HOK) is educatie een belangrijk onderdeel van de doelstelling van het HOK: ‘Het bevorderen van de orgelcultuur' (Art.2 Statuten HOK)

Daarom zet het HOK zich ook in om het orgel -als uniek muziekinstrument- en de orgelcultuur -als belangrijk (klinkend) erfgoed- te promoten en meer ‘toegankelijk' te maken.


Projectgerichte publicaties en concert-toelichtingen

Al vele jaren doet het HOK dit middels uitgaven gericht op bepaalde (concert)projecten en het uitgeven van muziekbundels. Maar ook middels het geven van toelichtingen, als regel door de concertgever, voorafgaande aan de concerten.


Jeugdeducatie

Ook de jeugd wordt niet vergeten: Sinds 2009 is het HOK actief met het verzorgen van Educatieve projecten voor de jeugd. Het jaarlijkse Kinderproject over het orgel'.


Het lesmateriaal 'Muziek uit een gebouw'-het orgel-:


De projecten (excursies):


‘Kom-in-de-(orgel)-kas(t)-dag'

Voor de jeugd van 5 tot 85 is er de Kom-in-de-(orgel)-kas(t)-dag' in de Grote Kerk. Een spannende ontdekkingstocht rond het orgel: wat kan het, hoe doe je het, hoe werkt het en hoe klinkt het orgel.

In de 'Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' wordt gebruik gemaakt van de 'Pijpentafel' van het HOK, het 'Demo-orgeltje' van Flentrop orgelbouw en het 'Doe-orgeltje' van 'Orgelkids'.

Orgelkids

Bij de 'Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' in de Grote Kerk wordt ook gebruik gemaakt van het 'Doe-orgeltje' van 'Orgelkids'. Lees HIER meer over Orgelkids en het Doe-orgeltje.

Voor 'Orgelkids' is ook een 'Orgellied' gemaakt.
HIER vindt u de tekst en de muziek
HIER is een opname te beluisteren van het Orgellied

GEVOLGEN DOOR CORONA

Helaas moesten i.v.m. de coronacrisis alle educatieve activiteiten in 2020 worden opgeschort. Ook in 2021 en 2022 bleken deze activiteiten nog niet haalbaar. Gehoopt wordt dat dit later (wellicht in 2023) wel het geval zal zijn. Lees ook DEZE pagina

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.