Participanten HOK

Participanten HOK

De participanten vormen, samen met het bestuur, het feitelijke samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt (HOK)
Binnen het HOK participeren de volgende cultuuraanbieders:


De participanten hebben ieder hun eigen zelfstandigheid in het organiseren van concerten, waarin het bestuur van het HOK coördinerend optreed.

M.b.t. visie en besluitvorming over beleid en werkwijze binnen het HOK wordt de verantwoordelijkheid gezamenlijk met het bestuur genomen. met in achtneming van Statuten en Huishoudelijk reglement.

 

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief