Grote Kerk, Rond de Grote Kerk (HOK) Lunchconcert (orgel)

Lunchconcert (orgel)

Datum vrijdag 5 juli 2019
Aanvangstijd 12:45
Locatie Grote Kerk, Rond de Grote Kerk (HOK)
Uitvoerenden

Marieke Stoel (Den Haag)

Programma

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Praeludium in C  BWV 547 

Jean-Adam Guilain (1680–ca. 1739)
Uit “Pieces d’orgue pour le Magnificat” (1706):
- Suite du second ton
·         Prélude
·         Tierce en taille
·         Duo
·         Basse de Trompette
·         Trio de Flûtes
·         Dialogue
·         Petit Plein jeu

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
“Schmücke dich, o liebe Seele”  BWV 654

Dieterich Buxtehude (1637–1707)
Praeludium und Fuge in fis  BuxWV 146

Meer informatie over de uitvoerenden

Marieke Stoel studeerde hoofdvak orgel bij Wim van Beek op het Kon. Conservatorium in Den Haag en behaalde bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus. Tevens studeerde zij af bij Barend Schuurman voor het hoofdvak Kerkmuziek en studeerde piano bij Peter Hansen en koersdirectie bij Frans Moonen en, in een post-conservatoriale opleiding, bij Jan Eelkema.

Nog tijdens haar studie werd zij in 1979 benoemd tot cantor-organist van de Houtrustkerk te Den Haag waarbij zij de leiding kreeg over de beide koren van de kerk en de vaste bespeelster werd van het grote drie-klaviers Klaisorgel. Onder haar leiding werden sindsdien o.a. vele Telemann- en Buxtehude-cantates met instrumentale begeleiding uitgevoerd. 
Een al jarenlang lopende serie van door haar georganiseerde koffieconcerten mag zich verheugen in een almaar groeiende belangstelling.
Naar aanleiding van haar 25-jarig jubileum als cantor-organist van de Houtrustkerk werd in 2004 een CD uitgebracht met o.a. door haar gecomponeerde koormuziek.

In 2007 kende de 'Société Académique Arts Sciences Lettres' haar de onderscheiding 'Médaille de Bronze' uit waardering voor haar recitals en radio-uitzendingen met werk van Franse orgelcomponisten

Als concertorganist streeft zij er steeds naar om het instrument dat zij onder handen krijgt zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen door de keuze van een op maat gesneden programma. Haar repertoire loopt dan ook vanaf de oudste orgelmuziek van het Buxheimer Orgelbuch via barok en romantiek tot de meest recent verschenen werken.

Naast het geven van tal van orgelconcerten is zij ook op ander muzikaal gebied actief. Zo werkte zij als pianiste mee aan een CD met de Agrupacion Cantaré, een Zuid-Amerikaans volksmuziekensemble en zette een serie op met sprookjes voor kinderen.

Actueel

Agenda

Kerken & Orgels

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad. 

Klik HIER voor de volledige omschrijving

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.