Abdijkerk, Loosduinen

Andere locaties

HOK locaties - abdijkerk-loosduinen-exterieur.jpg HOK locaties - abdijkerk-loosduinen-interieur.jpg

Algemene informatie

Adres: Willem III straat 40 Loosduinen
bouwjaar: 1230-1250
architect: onbekend
beheer/gebruik: PKN (Hervormde gemeente) van Loosduinen
orgel: Joachim Reichner, 1780 - 21/II/P
organist: Vincent Hildebrandt en Gijsbert Kok
organisatie concerten: Arie Molenkamp Stichting. Deze stichting participeert niet in het HOK.

DE KERK

De kerk is één-beukige kerk in de ‘Schelde gotiek’ een ‘overgangsstijl' (van Romaans naar Gotiek ) en maakte oorspronkelijk deel uit van het Cisterciënzerklooster dat omstreeks 1098 werd gesticht. Het is het oudste kerkgebouw van Den Haag en kent een lange geschiedenis van verwoestingen vernielingen (door Geuzen en Spanjaarden) en verbouwingen en uitbreidingen die soms later weer werden afgebroken. Deze ‘bouw- en verbouwhistorie'* laat zich van het gebouw aflezen. Met name door de verschillende steensoorten en bouwnaden die nu nog te zien zijn. *(o.a. aanbouw in 1908; toren in 1941; uitgebreide restauratie in 1968-1974, waarna de kerk ‘Abdijkerk’ wordt genoemd)

De kerk staat, zoals dat verwacht mag worden van een middeleeuws godshuis, gesitueerd van oost (waar voortijds het altaar stond en nu Gods woord klinkt) naar west (waar de toren als baken staat en het orgel Gods lof begeleidt).
Bij de kerk is nog een kerkhof aanwezig met oud, maar ook recente graven.
De (voorm.) pastorie (nu vergaderzalen) is tegen de toren aan gebouwd.

De kerk is gedekt door een zadeldak. Aan de noordzijde zijn de oorspronkelijke forse steunberen nog aanwezig. Aan de zuidzijde is de oorspronkelijk aanwezige zijbeuk bij de laatste restauratie weer in ere hersteld. Aan die zijde zijn geen steunberen toegepast. In de noord en zuidgevels zijn smalle z.g. ‘lancetvensters’ aangebracht. De rechte oostgevel doet vermoeden dat de kerk oorspronkelijk langer moet zijn geweest en wellicht voorzien van een (gefaseerd) koor met koorvensters. Tegen deze gevel is later een aanbouw aangebracht, waarin nu een gemeentezaal is gevestigd.

De toren heeft drie verdiepingen waarvan de twee onderste een vierkante plattegrond hebben, met steunberen op de hoeken, en de bovenste op zeshoekige basis is, hierin zin ook galmgaten aangebracht voor de luidklokken. De toren is gedekt met een zeshoekig naalddak met leien. Op de toren staat een windvaan met klompen (in 1894 gemaakt door Dirk Hartman)

Het interieur van de kerk is sober maar stijlvol en kent enkele fraaie interieurstukken, zoals de preekstoel uit ca 1620 een houten doophek. In de kerk staan geen banken (zoals vroeger langs zijwanden en onder orgel) maar uitsluitend stoelen. Het orgel uit 1780 staat op een oxaal of orgelgalerij die over de gehele breedte van de kerk loopt. De kerk heeft een vlakke zoldering met moer- en kinderbinten. De dakspanten lopen door tot in de kerk.

Een bijzonderheid is dat veel pelgrims de kerk bezochten om het graf van Margareta van Henneberg* te bezoeken en hun handen in het doopbekken te wassen om zo vruchtbaar te worden. (Margareta van Henneberg was de jongste dochter van Graaf Floris IV en de hoofdpersoon uit ‘het wonder van Loosduinen’ omdat zij in 1290 het leven zou hebben geschonken aan 365 kinderen. *Haar was toegewenst dat ze evenveel kinderen zou krijgen als de dagen van het jaar (dat bij de wens nog maar twee dagen telde) 

HET ORGEL

De Abdijkerk kreeg pas in 1780 een orgel, toen de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner een pijporgel aan de kerk leverde. Het orgel heeft in zijn huidige staat 21 stemmen verdeeld over twee klavieren en pedaal. Toets- en registermechaniek zijn geheel mechanisch. Het orgel krijgt zijn wind uit een magazijnbalg die op de orgelgalerij in gesitueerd.

Het orgelfront is bijzonder fraai en rijk uitgevoerd het Hoofdwerk heeft 4 velden waartussen 3 torens (2 spitse en 1 ronde). Het Rugwerk is een pedant daarvan, zij het dat het maar 3 velden heeft. De labia van alle pijpen zijn voorzien van bladgoud. Ook het blinderings-snijwerk is verguld. Op de Hoofdwerktorens staan beelden. Op de torens van het rugwerk, vazen

In de kerk staat ook een uniek Frans drukwind-harmonium uit 1860 van Alexandre Debain. Teven bezit de kerk een fraaie Bechstein vleugel uit 1916.

Meer info:

Het HOK

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van zes participerende cultuuraanbieders in de Haagse binnenstad.

Het Haags Orgel Kontakt onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en de Code Culturele Diversiteit (CCD)

Algemeen - GCC_beeldmerk_kleur_web.jpg  

Het Haags Orgel Kontakt wil zich ook houden aan de regelgeving m.b.t. de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 

De concerten en andere activiteiten van het HOK zijn alleen mogelijk door financiële bijdragen van subsidiegevers en de structurele subsidie die het samenwerkingsverband van het HOK ontvangt van de Gemeente Den Haag.  

 

 

Volg ons

Nieuwsbrief